THE REAL TARGET

NEDERLANDSE VERSIE: DE CLAN

A Thrilling Suspense Novel

Een Oscar Reiling Thriller

amazon-logo_black.png
Bol_logo.png
 

Engelish version:
THE REAL TARGET

There are rumors... What’s really going on behind the scenes? Who or what is the real target?
Jennifer Wilcox, a Washington, D.C. TV journalist, wants to expose the globally operating organization. When she goes undercover at one of the group’s meetings of the international club, which is extremely popular with both men and women, she is caught witnessing one of the followers being injected with a mysterious substance. She hears that the girl will be sent to an island. Some members of the organization immediately try to kill the journalist, who barely manages to escape. She’s only just able to inform the police. Yet, she’s far from safe…
Oscar Reiling gets involved!
While the police work the case from the local angle, Oscar Reiling of the Amsterdam Crime Team launches an international investigation into the organization. His feelings of revenge drive him to solve as many crimes as possible, giving him some sort of compensation.
Fiona Holtman is eager for action…
 Reiling's business partner, Fiona Holtman, infiltrates the organization in Amsterdam. Meanwhile Reiling and his colleague John van Baalen race across the globe searching for the great leader himself.
In the middle of a nightmare!
They gather more and more proof of the company's secret practices, until all hell breaks loose and they find themselves trapped in a cruel vortex of danger. If they can’t escape, it’s not just their own lives at stake, but also the lives of many others…

amazon-logo_grey.png

Nederlandse versie:
DE CLAN

Geruchten doen de ronde! Wat gebeurt er achter de schermen?
Jennifer Wilcox, een TV-journalist uit Washington, D.C., wil de wereldwijd opererende organisatie ontmaskeren. Wanneer ze undercover gaat bij een van de groepsvergaderingen van de internationale club, die extreem populair is bij zowel mannen als vrouwen, wordt ze betrapt als ze ziet dat één van de volgelingen wordt geïnjecteerd met een mysterieuze substantie. Ze hoort dat het meisje naar een eiland wordt gestuurd. Onmiddellijk proberen enkele leden van de organisatie de journaliste te vermoorden. Hoewel ze erin slaagt te ontsnappen en de politie te informeren, is  ze verre van veilig...

Oscar Reiling  bemoeit zich met de zaak!
Terwijl de politie de zaak lokaal behandelt, start Oscar Reiling van het Amsterdam Crime Team een internationaal onderzoek naar de organisatie. Wraakgevoelens drijven hem er al jaren toe om zoveel mogelijk misdrijven op te lossen. Het geeft  hem een gevoel van compensatie voor zijn verlies.
Fiona Holtman staat te popelen om actie te ondernemen...
Reiling's zakenpartner, Fiona Holtman, infiltreert in de organisatie in Amsterdam. Terwijl Reiling en zijn collega John van Baalen als gekken over de wereld jagen op zoek naar de grote leider zelf.
Ze komen in een nachtmerrie terecht!
Ze verzamelen steeds meer bewijs van de geheime praktijken van het bedrijf, totdat de hel losbarst en ze terechtkomen een gevaarlijke draaikolk. Als ze niet kunnen ontsnappen, staat niet alleen hun eigen leven op het spel, maar ook dat van vele anderen..

Bol_logo.png
 
 

WHO IS MARC MARQUES?
Marc Marqués is the pseudonym of the writing partnership of Marjo and Jacques Horn. The couple live in Amsterdam, The Netherlands. In their early thirties they lived in Washington, D.C., San Francisco, and Miami, where Jacques became a private pilot. After returning to their home country in 1980, they founded a dynamic travel company at Amsterdam Airport, which they sold in 2000. From that time on, the couple has traveled almost continuously, often by ship. Their many world travels have inspired them to write The Real Target. 

amazon-logo_grey.png

WIE IS MARC MARQUES?
Marc Marqués is het pseudoniem voor het schrijversduo, Marjo en Jacques Horn. Het echtpaar woont in Amsterdam. Toen ze begin dertig waren verbleven ze geruime tijd in Washington, D.C., San Francisco en Miami, waar Jacques privépiloot werd. Terug in Nederland, begonnen ze in  1986 een zeer dynamisch reisbureau op Schiphol, Amsterdam Airport. Dit bedrijf verkochten ze in 2000. Vanaf die tijd reist het echtpaar continu over de hele wereld, vaak per schip. Die lange wereldreizen inspireerden hen uiteindelijk tot het schrijven van De Clan, een Oscar Reiling en Fiona Holtman thriller.

Bol_logo.png
Marjo.Jacques.samen.jpg

1980

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

MARC MARQUÉS HAS WRITTEN AN EXCITING PAGE-TURNER.

In almost four hundred pages, he races with his readers all over the world and lets them witness dark intigues. NBD/BIBLION, formerly known as the Dutch Library Service
THIS BOOK READS LIKE A TRAIN!

No matter where it takes place, I immediately felt like I was there. Bangkok, Hong Kong, Sydney. Effortlessly. Marc Marqués knows how to put me there. Coen
LOVE THE BOOK!

Read in three days. I look forward to Oscars's next adventure. Margriet
YOU HAVE TO READ THIS!

That's what my son said when he gave me this exciting book. He knows I lake fast-paced books. I couldn't stop. Great to read, Paul
I READ THIS BOOK LIKE A MOVIE!

I couldn't put the book down. I wanted to keep reading. Compliments to the writer. Pamela
GRABBED ME FROM THE START!

I wanted to keep reading. That means something to someone like me, who normally reads little or nothing. Alex

IN ONE BREATH!

Such an exciting story. I'm looking forward to the next book of Marc Marques. Lily

MARC MARQUES HEEFT EEN SPANNENDE PAGETURNER GESCHREVEN.

 In bijna vierhonderd pagina's raast hij samen met zijn lezers over de gehele wereld en laat ze getuige zijn van duistere intriges. NBD/BIBLION, voorheen bekend als de Nederlandse Bibliotheek Dienst
DIT BOEK LEEST ALS EEN TREIN!

Ongeacht waar het zich afspeelt, had ik meteen het idee dat ik er was. Bangkok, Hongkong, Sydney. Geen probleem. Marc Marqués weet me moeiteloos daar neer te zetten. Coen
HEERLIJK BOEK!

In drie dagen uitgelezen. Ik zie uit naar een volgend avontuur van Oscar. Magriet
DIT  MOET JE LEZEN!

Dat zei mijn zoon toen hij mij dit dikke boek cadeau gaf. Hij weet dat ik van snelle boeken houd. Ik kon niet meer stoppen. Geweldig om te lezen! Paul
DE CLAN ALS EEN FILM GELEZEN!

Ik kon het boek niet wegleggen. Ik wilde steeds maar door blijven lezen. Complimenten voor de schrijver. Pamela
VANAF HET BEGIN GEGREPEN!

Ik wilde steeds door blijven lezen. Dat wil wat zeggen voor iemand zoals ik  die normaal weinig tot niets leest. Alex

IN ÉÉN ADEM UITGELEZEN 

Zo'n spannend verhaal. Ik kijk uit naar het volgende boek van Marc Marques. Lily

 
amazon-logo_grey.png
Bol_logo.png
 
 
 
Contact

Allwell Publishing Amsterdam

KvK 34125061

​​

Tel: +31 (0)20-6425103

info@allwellpublishing.com

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

© 2020 Allwell Publishing